Takeda ryu Nakamura ha


Takeda ryu Nakamura ha je sobudo, což znamená, že v této škole se vyučuje vícero disciplín. 

Hlavními disciplínami jsou Aikido, Iaido, Jodo, Jukenpo, Kendo.

Všechny tyto disciplíny vycházejí z učení Soke Nakamura Hisashi v Nihon Sobudo Rengokai.

Soke Hisashi Nakamura