Aikido (合 気 道)

Aikido je uměním koncentrace a kombinace síly.

Původně bylo umění aiki (Aiki NO Jutsu) strategickým a duchovním systémem boje samurajů. Na počátku 17. století se v období Tokugawa kladl větší důraz na samotnou filozofii místo "Jutsu".To odpovídalo změně celkového společenského klimatu a období míru.

Aikido techniky (waza) se dělí na základní (Kihon Waza), variace (Henka waza) a staré techniky, které pocházejí z oblastí bojů (Koryu waza) a pro které je vyžadován vysoký stupeň kontroly a koncentrace.
V Takeda Ryu Nakamura ha tvoří páteř naší pedagogiky KATA (formální cviky), Randori (volné cviky) a Shiai (soutěže).